Ana sayfa / Genel

Genel

Hz.Fatıma ile Hz. Alinin Üstün Ahlakları

Peygamber Efendimiz’in; “Ehl-i beytimden, bana en sevgili olan Fatıma’dır.” övgüsüne muhataptır. Peygamberimiz ona alan sevgisinden dolayı İçeri girdiğinde ayağa kalkar, onu öper ve yer verirdi. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) savaşa çıkarken veya savaştan dönerken ilk önce mescide gider, iki rekat namaz kılar, sonra da sevgili kızına uğrar, bir müddet …

Devamını oku »

Ehl-i Beyte Karşı Saygı ve Muhabbet

Rabbanî sıfatların ahkâmları tebdil olmaz ve asarları da nakil olmaz. Bundan dolayıdır ki Hatemi (Allah ondan razı olsun) dedi ki: “Cenab-ı Allah’ın, Ehl-i Beyt’in tüm günahlarını bağışlamasına itikat edilmektedir. Bu bağışlama, işlemiş oldukları amel karşılığı veya ileriye sürmüş oldukları salih amellerinin karşılığı değildir. Belki de daha önceden Cenab-ı Allah’tan onlar …

Devamını oku »

Nurbaki’de Ehl-i Beyt Bilinci / Dr. Alper Yücel Zorlu

  İslam’ın her konusu önemlidir. Her konunun fıkıh, kelam ve tasavvufu ilgilendiren bir boyutu da vardır. İslam’da ehl-i beyt konusu da öyle bir konudur ki, İslam’ın tüm disiplinlerini bir aşk mayasıyla kendisinde toplayan ve günümüz Müslümanlarının gönlünde dini hayat için önem arzeden bir hale gelmiştir. Bu konu sadece tarihin bir …

Devamını oku »

Meşhur Bir Ehl-i Beyt Sülalesi Hamidi Ailesi / Muhammed Sadık Hamidi

  Siz meşhur Hamidi ailesindensiniz. Bölgede saygınlığı olan bir aile… Biraz bahseder misiniz? 150 seneden beri Mardin ve civar vilayetlerin halkına irşad ve dini öğretim bakımından hizmet etmiş ceddimiz. Seyyid Şeyh Hamid (ra) hazretleri ile evladını, mübarek ve pâk nesebini ve zürriyyetini tanıtmak amaçlı bir site de kurduk. Bu site …

Devamını oku »

Ehli-Beyt Cennetliktir Prof. Dr. Ramazan Ayvallı

Ehl-i Beyt kimdir? Kime Ehl-i Beyt denir? Şüpheye yer vermeyecek şekilde Ehl-i Beyt kapsamına kimler girer? Ehl-i Beyt tamlaması sözlük manası itibariyle “Beyt Ehli, hâne halkı, ev halkı” demek olup Peygamber Efendimiz Muhammed aleyhisselamın bütün aile fertleri için kullanılır. Bu tarife göre, “mübarek hanımları, kızı Hazreti Fatıma ile damadı Hazreti …

Devamını oku »

Fadıl Geylani Efendi ile Mülakat; Ehl-i Beyt Gerçeğine Nasıl Bakmalıyız

Bugün Seyyidlerden beklentiler nedir ve onların nasıl olması gerekir? Bu konuda neler söylemek istersiniz? Seyyid Fadıl Geylanî: Size yaşadığım bir hadiseyi anlatayım. Mısır ziyaretimde Kahire’de Diyanet İşleri Başkanlığı’na gittim. Müftünün bizzat kendisi orada bizi karşıladı. Sohbet esnasında seyyidlerden, Ehl-i Beyt’ten konu açıldı. Ehl-i Beyt’in Kur’ân-ı Kerim’de ve Efendimizin (Sallallahü Aleyhi …

Devamını oku »